Strona ZSO 8


   Aktualności


   Strzelnica


   Szkolna Liga Strzelecka

      Regulamin

      I runda

      II runda

      III runda

      IV runda

      V runda

      Podsumowanie


   Upowszechnianie - MSZS


   Turniej - Dzień Niepodległości


   Turniej - Ustrzel gwiazdkę


   Turniej - Puchar Wiosny


   Międzyszkolna Liga Strzel.

Strzelnica

W Zespole Szkół Ogólnokształcacych strzelectwo sportowe uprawia młodzież drugich i trzecich klas z Gimnazjum nr 35 oraz pierwszych, drugich i trzecich klas z XLVII Liceum Ogólnokształcącego.

Naukę strzelania uczniowie rozpoczynają z broni pneumatycznej o otwartych przyrządach celowniczych karabin kal. 4,5 mm. Dalsza edukacja to karabin pneumatyczny wyczynowy o zamkniętych przyrządach celowniczych.

Strzelania odbywają się na dwóch strzelnicach, które znajdują się na terenie szkoły - dużej, gdzie odbywają się treningi i zawody oraz małej - treningowej.

Nasza placówka współpracuje z Łódzkim Związkiem Strzelectwa Sportowego oraz klubem strzeleckim LOK "10", gdzie młodzież trenuje strzelanie z karabinu sportowego kal. 5,6 mm, uczestniczy w zawodach na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 jest jedyną szkołą w Łodzi, która posiada własną broń, własne strzelnice oraz wykwalifikowaną kadrę istruktorsko-trenerską przygotowaną do prowadzenie zajęć i treningów strzelectwa sportowego przez młodzież gimnazjum i liceum.

Licencję upoważniającą do prowadzenia zajęć na strzelnicy posiadają:

- mgr Ewa Buchowicz
- mgr Ewa Żebrowska-Zych
- mgr Maciej Woźniak
- mgr Marek Sławiński


  

Copyright © 2016 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Łodzi | Wszelkie prawa zastrzeżone | Administrator strony: admin@zso8.pl